Další akce projektantů

Železniční most na trati Břeclav – Slovenská republika přes říčku Jízdu v inundačním území řek Kyjovky a Moravy

Svinov – Opava, rekonstrukce mostu v km 277,177

Svinov – Opava, rekonstrukce mostu v km 277,638 – přes místní komunikaci

Červenka – Zábřeh, podchod v km 65,005

Podchod pro cestující v žst. Ladce na trati Nové Město nad Váhom – Půchov v km 147,747

Železniční most s podchodem přes potok Poruba, silniční komunikaci a stezku pro pěší a cyklisty – na trati Nové Město nad Váhom – Půchov v km 141,825

Červenka – Zábřeh, rámový propustek v km 47,040

Olomouc – Přerov, rámový propustek v km 199,523

Krasíkov – Česká Třebová, propustek v km 10,267

Žst. Skalice nad Svitavou – úprava lávky pro pěší

Demolice lávky pro pěší v žst. Břeclav – celková délka lávky činila 140m a převáděla pěší přes 23 kolejí.

Projekt kompletní přestavby pěti mostních objektů v rámci stavby Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad – Lichkov st.hr., 1.stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr.

přípravné dok. žel. mostních objektů (návrhy rekonstrukcí i novostaveb, statické přepočty kamenných, zděných, ocelových a ŽB mostních objektů, prohlídky +návrhy repase ocelových mostů nebo jejich částí)

návrhy rámových a trubních propustků

návrhy drobných stožárů, plošin a drobných ocelových konstrukcí pro anténní systémy GSMR

návrhy a statické posouzení demolic různých mostních objektů

návrhy úprav stávajících ocelových konstrukcí v případě potřeby změny jejich využití (např. doplnění výtahů na lávku apod.)

návrhy protidotykových zábran a k tomu potřebných opatření na nosných konstrukcích

návrhy dílčích subkonstrukcí (např. konstrukce pro protihlukové stěny, přístřešky apod.)

Close Menu