Mostní objekt se nachází
v katastrálním území Poštorná, místní části města Břeclav na železniční trati Hohenau – Přerov v mezistaničním úseku trati. Objekt převádí dopravu 2. tranzitního železničního koridoru  přes odlehčovací rameno řeky Dyje a je součástí „Severojižní magistrály“.

Viadukt je situován jižně od historického centra Znojma v katastrálním území Znojmo ve staničním obvodu. Mezi Znojmem a Vídní se dříve jezdilo dostavníky, a to až do roku 1870, kdy na této trase zahájila provoz soukromá železnice. 

Close Menu