Základní údaje o společnosti

Název společnosti: EXprojekt s. r. o.

Sídlo: Heršpická 758 / 13, 619 00 Brno, Česká republika

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Spisová značka: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 71057

29285801

DIČ: CZ 29285801 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-9550960277 / 0100

ID schránky: dh84e85

 

V oblasti projektové a inženýrské činnosti je společnost EXprojekt s.r.o. součástí skupiny SUDOP GROUP.

Organizační schéma

Prohlášení společnosti - GDPR

Společnost deklaruje jednoznačný zájem, kterým je výkon činnosti s vysokou mírou respektu k právním předpisům a etickým zásadám a odmítání jakýchkoliv forem trestné činnosti. Všechny odpovědné osoby a zaměstnanci společnosti dodržují právní řád České republiky a interní normy společnosti. Společnost se proto zavazuje jednat tak, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být v rámci smluvních vztahů jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku 
č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zastoupení jednotlivých profesí

Vedení společnosti
Mosty
Inženýring
Dopravní stavby
Geodézie
Trakční vedení
Vývoj
Close Menu