Rok 2012

  • Rekonstrukce silničních mostů

I/23 Štěměchy průtah – SO 201 Přestavba mostu ev.č.23-030 na propustek – RDS

49-028 – Silnice I/49, Most ev.č. 49-028 přes Bratřejovku u obce Pozděchov – Most ev.č. 49-028 – rekonstrukce – RDS

Most 57-102 přes průtok Bylnička v obci Bylnice – rekonstrukce – RDS

Cesta I/61 Červeník – most nad ŽSR, ev. č. 61-032 – protidotykové zábrany na mostě – RDS – SK

III/01016 Ohrazenice rekonstrukce mostu ev.č. 01016-2 – rekonstrukce mostu a opěrné zdi – RDS

Most ev.č. 282-015 v Železném Brodu – rekonstrukce RDS

  • Rekonstrukce železničních mostů

T.ú. Střelice – Tetčice, Most v km 5,610 – projekt nové ocelové konstrukce mostu

Holubovský viadukt – T. Ú. Volary – České Budějovice most v km 15,365 – projekt nové ocelové konstrukce mostu

Oprava mostu v km 86,486 trati Protivín – Zdice – ocelový most – projekt

Oprava mostu v km 86,604 trati Protivín – Zdice – kamenná klenba – sanace, rekonstrukce – projekt

Oprava mostu v km 86,705 trati Protivín – Zdice – ocelový most – projekt

Rekonstrukce mostu v km 64,507 trati Železná Ruda – Plzeň – realizační dokumentace založení mostu/projekt

Výměna mostnic na mostě v km 61,358 trati Protivín – Zdice – projekt

Oprava mostu v km 4,595 trati Praha Bubny – Chomutov – projekt

Trať Vsetín H. Lideč – most v km 34,993 – statický přepočet a projekt opravy OK mostu – projekt

Výměna mostnic na mostě v km 306,487 tr. Kolín – Lysá n. Labem

Výměna mostnic na mostě v km 7,907 tr. Pečky – Zásmuky

Výměna mostnic na mostě v km 8,976 tr. Pečky – Zásmuky

Výměna mostnic na mostě v km2,995 tr. Praha Smíchov jižní zhlaví (mimo) – Středokluky

Výměna mostnic na mostě v km 3,195 tr. Praha Smíchov jižní zhlaví (mimo) – Středokluky

  • Rekonstrukce železničních propustků

Propustek v km 13,596 trati Suchdol n/O – Budišov n/B

Oprava propustku v km 6,695 trati Beroun – Rakovník

Oprava propustku v km 7,717 trati Beroun – Rakovník

Oprava propustku v km 37,134 na trati Vrané nad Vltavou _ Praha Modřany

Oprava propustku v km 12,601 na trati Nižbor – Roztoky u Křivoklátu – projekt

Oprava propustku v km 14,994 na trati Nižbor – Roztoky u Křivoklátu – projekt

Oprava propustku v km 15,203 na trati Nižbor – Roztoky u Křivoklátu – projekt

Oprava propustku v km 20,063 na trati Nižbor – Roztoky u Křivoklátu – projekt

  • Statické přepočty mostů

Statický přepočet ocelové konstrukce mostu v km 26,931 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou, projekt výměny mostnic

  • Ostatní projekty a činnost

Oprava lávky pro pěší v km 267,271, žst.Ostrava hl.n. – projekt/RDS

Opěrná zeď v obci sebranice – nová opěrná zeď – DÚR a DSP

Nadjezd v km 68,120 tr. Olomouc hl.n. (mimo) – Krnov (mimo) – Expertní posouzení technického stavu objektu

Otrokovice most ev. č. 55-028 – hydrotechnické posouzení stavby

SO 35-19-13 Karviná – Dětmarovice, most v km 338,337 – statický výpočet vzájemného ovlivňování systému most/bezstyková kolej

Žst. Přerov, železniční most přes Bečvu v km 183,974 – Odborné posouzení opravy pásnic hlavních nosníků

Projekt opravy historické lávky v Jaroměři přes řeku Labe

Protihluková stěna – Slavkov – návrh hlubinného založení a kotvení protihlukové stěny

Pevná jízdní dráha – Ledvice – výpočty akcí na upevňovadla pevné jízdní dráhy, návrh kotvení upevňovadel

SŽDC GSMR – tunel Krasíkov – uchycení a výstroj systému GSMR ve železničním tunelu

SŽDC GSMR žst. Bystřice nad Olší – kabelová lávky, výstroj stožáru

Provedení inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení stavby – Silnice I35 ev. č. 35-207 přes řeku Bečvu za obcí Horní Bečva

Statický návrh série prefabrikátů pro železniční propustky – jako součást TPD výrobce prefabrikátů.

Demontovatelné typové patrové haly pro mobilní autosalon – návrh univerzální skládací soustavy patrových hal

Odstranění následků požáru na mostě přes ulici Hapalova v Brně – aktuálně zpracováváme projekt

Statické posouzení vinného sklepa ve Velkých Pavlovicích – havarijní stav

Expertní posouzení montovaných kompozitních lávek pro pěší

Close Menu