Vítězství v soutěži ESDA 2018

Vážení partneři, je nám ctí Vám oznámit, že se naší společnosti podařilo získat prestižní evropské ocenění v soutěži „European Steel Bridge Awards 2018“ , kterou pořádá European Convention for Constructional Steelwork (ECCS). Děkujeme také ostatním účastníkům soutěže – European Steel Design Awards 2018. Jejich projekty jsou pro nás inspirující.

Z Tiskové zprávy České asociace ocelových konstrukcí:

“Čeští oceláři opět uspěli v evropském měřítku, když se stavba železničního mostu na trati Hohenau-Přerov stala celkovým vítězem celoevropské soutěže 5th European Steel Bridge Awards 2018 v kategorii Silniční a železniční mosty. Soutěž organizuje European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) a letošní slavnostní vyhlášení proběhlo 11. 9. 2018 v pražském NH Prague City hotelu u příležitosti akce 9th International Sympozium on Steel Bridges 2018. Sympozia i slavnostního vyhlášení soutěže se zúčastnilo celkem 220 delegátů z dvaatřiceti nejen evropských států, ale i z USA, Kanady, Brazílie, Japonska, Číny, Indie, Malajsie, Alžíru nebo Turecka.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 35 mostních konstrukcí z 19 evropských zemí, z nichž mezinárodní porota vybrala vítěze ve dvou hlavních kategoriích – Silniční a železniční mosty, Lávky pro pěší a cyklisty. Dále porota udělila 2 speciální ceny – za evropské kulturní dědictví a za minimální zásah do stavby. Poslední oceněnou stavbu určila veřejnost v rámci hlasování na facebooku.

Mezi členy sedmimístné poroty se letos zařadili mimo jiné Georg Pendl (President of the Architects‘ Council of Europe), Aris Chatzidakis (President Elect of the European Council of Civil Engineers) nebo Roman Koucký (vedoucí kanceláře metropolitního plánu v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy).

Na vítězné stavbě mostu na trati Hohenau Přerov se podílely společnosti Správa železniční dopravní cesty (investor), Ing. arch Václav Kocián (architektonický návrh), Ing. David Rose z EXprojekt (projekční práce), Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby (výroba ocelové konstrukce a generální dodavatel) a AŽD Praha (generální dodavatel).”

 

Close Menu