EXprojekt s.r.o.

Zaměřujeme se především na komplexní projekci dopravních staveb.

Naše společnost nabízí investorům služby v oblasti:

  • stavební projekční činnosti
  • statiky a dynamiky stavebních konstrukcí
  • geodézie
  • inženýringu a ekonomického hodnocení
  • konzultací

Aktuality

Close Menu