Realizace

Výběr realizovaných staveb podle našich projektů. Pro více staveb a aktuality z právě zpracovávaných projektů sledujte náš Linked-In a Facebook.

Realizace

Železniční most žkm 233,017 přes D35

Železniční most žkm 233,017 přes D35

Stupeň dokumentace

Projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Realizace

09/2022 – 09/2023 (STRABAG Rail a.s.)

O projektu

Jedná se o novostavbu železničního mostu vyvolanou stavbou ŘSD – konkrétně se jedná o stavbu dálnice D35 Janov - Opatovec, I. etapa. Byla navržená nová nosná konstrukce mostu, tvořena jednopolovou ocelovou celosvařovanou konstrukcí Langerovým trámem. Teoretické rozpětí hlavních nosníků činí 46,2 m. Kolej je na mostním objektu uložena v kolejovém loži. V novém stavu byly navrženy nové tížné železobetonové mostní opěry O 01 a O 02, se zavěšenými rovnoběžnými křídly. Během stavebních prací na mostě byl kvůli zajištění minimálně jednokolejného provozu zřízen bypass vlevo od koleje č. 1.

celý popis

Rekonstrukce zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice – Planá

Rekonstrukce zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice – Planá

Stupeň dokumentace

Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výkon autorského dozoru

Investor

Správa železnic, s.o.

Realizace

04/2019 – 09/2022 (KTA technika, s.r.o. + EDIKT a.s.)

O projektu

Předmětem stavby byla rekonstrukce železniční zastávky Bělá nad Radbuzou zastávka. Byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, následně pro stavební povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Cílem investiční akce bylo zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících včetně zajištění bezbariérového přístupu, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění spolehlivého železničního provozu a splnění požadavků platné legislativy. V rámci stavby byla provedena mimo rekonstrukce zastávky také rekonstrukce železničního svršku a částečně spodku, odvodnění. Na nástupišti byl zřízen nový orientační systém pro cestující a zřízeno nové osvětlení zastávky. Stavba byla koordinována se stavbou přilehlého přejezdu.

celý popis

Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod – Pardubice – Rosice n/L

Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod – Pardubice – Rosice n/L

Stupeň dokumentace

Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výkon autorského dozoru

Investor

Správa železnic, s.o.

Realizace

03/2021 – 01/2022 (FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)

O projektu

Předmětem rekonstrukce byla lokální stavba bodového charakteru řešící náhradu stávajícího provizorního přemostění z r. 1986 trvalým mostem, který zajistí bezpečný a spolehlivý provoz na provozované trati. Stavba proběhla na celostátní dráze Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice n/L (trať č. 582) dle Prohlášení o dráze celostátní a regionální, trati 507A Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice n/L dle Tabulky traťových poměrů. Výstavba měla přecházet koordinované stavbě „Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod“.

celý popis

Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)

Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)

Stupeň dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru

Investor

Správa železnic, s.o.

Realizace

01/2020 – 05/2021 (Společnost Vysočina - TSS GRADE, a.s.)

O projektu

Návrh řešení zachovává dispoziční řešení stávající železniční tratě. Účelem je provozování železniční dopravy v železniční stanici Křižanov, Sklené nad Oslavou a Velké Meziříčí a dále návazných traťových úsecích Křižanov – Sklené nad Oslavou a Velké Meziříčí – Křižanov, se zlepšením parametrů trati ve stávající trase. Došlo ke zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům a současně ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, mj. instalací nového zabezpečovacího zařízení, které umožňuje úpravu pro dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty. V rámci stavby byla rekonstruována stávající ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem stávajícím centrálním podchodem od výpravních budov. Je zajištěn bezbariérový přístup pro cestující z úrovně přednádraží na nová nástupiště.

celý popis

Rekonstrukce ŽST Holešov

Rekonstrukce ŽST Holešov

Stupeň dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru

Investor

Správa železnic, s.o.

Realizace

11/2019 – 04/2021 (Signalbau a.s. + Tomi – Remont a.s.)

O projektu

Předmětem stavby byla rekonstrukce železničního spodku i svršku ve stanici Holešov, která leží na jednokolejné trati Kojetín – Valašské Meziříčí. Došlo zde k optimalizaci počtu staničních kolejí, nástupiště jsou nově přístupná bezbariérově, rekonstrukce čeká i sdělovací a zabezpečovací zařízení. Přestavba stanice byla součástí modernizace zmíněné železniční trati a úzce souvisí se stavbou dopravního terminálu Holešov, která byla investicí města.

celý popis

Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n (Křídlovická)

Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n (Křídlovická)

Stupeň dokumentace

Projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Investor

Správa železnic, s.o.

Realizace

04/2018 – 10/2019 (FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)

O projektu

Předmětem stavby byla komplexní rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hlavní nádraží. Při rekonstrukci byly sanovány kamenné opěry a ocelové nýtované konstrukce mostů. Současně byla provedena výměna železničního spodku i svršku.

celý popis

Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov

Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov

Stupeň dokumentace

Projekt stavby a výkon autorského dozoru

Investor

Správa železnic, s.o.

Realizace

10/2014 – 10/2016 (FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. + AŽD Praha s.r.o.)

O projektu

Předmětem stavby byl ocelový železniční most, který za daných okrajových podmínek musel být navržen jako šikmý s úložným úhlem 41 ° při rozpětí 97,5 m. Jedná se o první železniční most v České republice, který využívá síťovaný oblouk. Most je zajímavý nejen složitou geometrií a celkovým zpracováním designu, ale také mnoha technickými detaily, které bylo nutno vyřešit. Raritou je pak robustní řešení styčníků táhel, které jsou natupo svařovány s táhly a táhla tak nejsou rektifikovatelná.

celý popis